Grób pierwszego proboszcza Parafii Chocianowice, po ponownym jej erygowaniu

“Jak odnalazłem grób pierwszego proboszcza Parafii Chocianowice, po ponownym jej erygowaniu.”

Nowy artykuł przysłany przez ks. Pawła.

W 2009 roku przypadło 50 lecie budowy nowego kościoła parafialnego w Chocianowicach, kościół ten został wybudowany za staraniem ks. proboszcza Karola Barteli i konsekrowany 22 listopada 1959 roku.

Na ten jubileusz pragnąłem wydać książeczkę z opisem historii naszej parafii i historii budowy nowego kościoła.

Materiały zbierałem z różnych źródeł, miedzy innymi z opowiadań starszych parafian i parafianek. Nie wszystko udało się ustalić, między innymi nie mogłem dojść gdzie i kiedy zmarł pierwszy proboszcz naszej parafii po jej ponownym ustanowieniu w 1905 roku.

W książce więc napisałem „ został ks. proboszcz Friedrich przeniesiony na emeryturę i na początku 1932 roku opuścił Chocianowice i przeprowadził się do Wrocławia …” tak zapisał to w kronice parafialnej ks. Karol Bartela.

Z zapisu ks. Karola Barteli wynika, że ks. Friedrich mieszkał tam aż do swojej śmierci . Ale nikt nie wiedział kiedy umarł i gdzie znajduje się jego grób.

Kilka miesięcy po wydaniu książki jubileuszowej „ Chocianowice, Kotschanowitz, Kiefernrode „  odezwał się jeden z miłośników historii lokalnej z Bytomia, przesłał drogą Mailową zdjęcie grobu z nagrobkiem ks. Franciszka Friedricha z notatką, że chodząc w podziemiu kaplicy cmentarnej /kaplica to średniej wielkości kościół / natrafił na pomnik, schowany tam z obawy przed kradzieżą. W latach powojennych często zdarzały się kradzieże cenniejszych pomników nagrobnych, a kamień nagrobny ks. Franciszka Friedricha, prawdziwie jest drogocenny, dziś też zabytkowy.

Po uzgodnieniu z tamtejszym proboszczem, kamień postawiono na grobie, który zachował się nienaruszony, i tak wyglądał  przed 27 listopada 2021 roku.

Postanowiłem odnowić podwaliny pomnika. Za pośrednictwem obecnego ks. proboszcza, zarządu cmentarza i pani poleconej mi do pielęgnacji grobu i życzliwością kamieniarza Janusza Skrzydlskiego pomnik został oczyszczony, zrobiono nowe obramowanie i położono płytę nagrobną, a na płycie nagrobnej poleciłem umieścić  napis :

„1905 – 1932 Parochus /Proboszcz/ Kotschanowitz Chocianowice”.

Tak wygląda grób ks. Franza Friedricha dziś, od 27 listopada 2021.

Grób ten znajduje się na cmentarzu „Mater Dolorosa” ul. Piekarska 71 w Bytomiu.              W pobliżu kaplicy cmentarnej, pole 6, rząd 6 nr.126

Z zapisu ksiąg zmarłych wynika, że ks. Franz Friedrich zmarł we Wrocławiu 4 listopada 1936 roku, a został pochowany przez żyjącą wtedy rodzinę w Bytomiu.

Z wdzięczności, że przez 30 lat byłem lokatorem w wybudowanej przez niego plebanii w Chocianowicach, którą częściowo sfinansował, jak podają zapiski, przed pójściem na emeryturę zapłacił długi, z własnych oszczędności, które ciążyły na budowie plebanii w oleskim banku, sfinansowałem odnowienie jego grobu, żartobliwie mówię jako zapłata lokatorska z 30 lat zamieszkania. Remont wyniósł 4700 zł.

Cieszę się taż że , jak się dowiedziałem, parafianie z Chocianowic, zadbali o grób ks. Antoniego Koniecznego i dali go odnowić.

Ku pamięci potomnych spisał ks. Paweł Stottko emeryt.